Wie zoeken we?

Wil je meewerken aan preventie en begeleiding van kinderen en jongeren? Heb je graag energieke mensen om je heen? Kan je omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheden en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan interessante projecten? Dan zoeken we jou!

Missie van vrij CLB Pieter Breughel

Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren in Brussel en de Brusselse rand. We creëren gelijke onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. We geloven in de kracht van innovatie, initiatief en samenwerken met andere organisaties. We werken daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.

Wat verwachten we van jou als arts in vrij CLB Pieter Breughel?

 • Samen met je collega’s artsen en verpleegkundigen medische contactmomenten organiseren en uitvoeren
 • Werken binnen een wetenschappelijk kader volgens de standaarden voor kwaliteitsvol handelen ontwikkeld door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszor
 • De fysieke en psychomotorische ontwikkeling en leefgewoonten van de schoolgaande jeugd opvolgen
 • Je kennis van profylactische maatregelen inzetten bij specifieke gezondheidsrisico’s
 • Je rol vervullen binnen de draaischijffunctie van het clb om kinderen, jongeren en/of hun ouders door te verwijzen naar de meest geschikte, externe hulpverlening
 • Je expertise inzetten bij multidisciplinaire casussen
 • De invloed van de sociale, economische en culturele factoren inschatten en in rekening brengen bij onderzoek, opvolging en/of begeleiding van leerlingen
 • Actief bijdragen aan de integratie van leerlingen met chronische ziekten of beperkingen in het onderwijs
 • Opsporen, aanpakken en begeleiden van situaties m.b.t. kindermishandeling
 • Samen met het team onrustwekkend ziekteverzuim aanpakken
 • Inzetten op samenwerkingsverbanden met partners binnen Onderwijs en Welzijn

Gewenst profiel

 • dynamisch, flexibel en gemotiveerd persoon
 • geloven in en kansen aanreiken aan kwetsbare kinderen en jongeren
 • goede kennis Nederlands (mondeling en schriftelijk)
 • goede kennis Frans (mondeling)

Jobgerelateerde competenties

 • Problemen en risicosituaties opsporen
  De persoon met zorgbehoefte naar professionals oriënteren of betrokken diensten contacteren
 • De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren
  Bijkomende informatie opzoeken in het medisch dossier
 • De symptomen en disfuncties vaststellen
  De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bij het onderzoek insluiten
  Het klinisch onderzoek uitvoeren
 • Het medisch dossier actualiseren (onderzoeksresultaten, voorschrift, …)
  De medisch-administratieve documenten invullen (zorgblad, zwangerschapsverklaring, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Kritisch denken
 • Plannen en organiseren
 • Diversiteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit

Aanbod

Wat kunnen wij jou bieden?

 • tewerkstellingspercentage bespreekbaar (tussen 18u en 36u mogelijk)
 • tijdelijk contract met onmiddellijke ingang tem 31/08/24 met optie vast werk nadien
 • Werken in een enthousiast en gemotiveerd medisch team
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Laptop en smartphone
 • Mooie verlofregeling
 • Een verloning volgens aangepaste barema’s bepaald door de overheid (barema 511)
 • Locatie tewerkstelling: zowel in de hoofdvestiging te Brussel als in de vestiging te Groot-Bijgaarden

Plaats tewerkstelling

vrij CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Type vacature: Part Time
Vacature locatie: Sint-Jans-Molenbeek

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx