Wat doet een CLB?

Als vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding, helpen en ondersteunen wij leerlingen en ouders. Je kan bij ons terecht voor informatie, hulp en begeleiding.
Elke Nederlandstalige school in Brussel werkt samen met een CLB. Niet zeker of je hier aan het juiste adres bent? Zoek hieronder met welk CLB jouw school samenwerkt.

Gratis hulpverlening

Onze dienstverlening is gratis.

Leerling staat centraal

Bij ons staat de leerling centraal!

Beroepsgeheim

Elke CLB-medewerker heeft beroepgsgeheim.

Je kan bij ons terecht

  • als je je niet goed voelt, verdrietig bent of nood hebt aan een luisterend oor
  • voor hulp bij studiekeuze en beroepskeuze
  • als leren niet zo goed gaat
  • met vragen over gezondheid, vaccinaties en het medisch onderzoek
  • met vragen over relaties
Vragen van ouders en leerlingen
Samenwerking met scholen

Het CLB-team

Elk CLB-team is multidisciplinair samengesteld. Dit betekent dat mensen met verschillende opleidingen in 1 team samen zitten. In onze teams vind je steeds:

  • een maatschappelijk werker
  • een arts
  • een psycholoog
  • een verpleegkundige

Onze CLB-teams bestaan uit 8 à 10 medewerkers. Elke medewerker heeft zijn/haar eigen talenten en interesses. Hierdoor vind je vraag vast een antwoord binnen het team.

Onderwijsloopbaan

Onderwijsloopbaanbegeleiding is een belangrijk deel van onze werking. Hier begeleiden we leerlingen (en ouders) bij hun studiekeuze tijdens belangrijke scharniermomenten in hun onderwijsloopbaan.
Zet je binnenkort de stap naar het secundair onderwijs? Hieronder vind je interessante video’s die je verder op weg helpen!

Onderwijsloopbaanbegeleiding bij het CLB
Samenwerking met scholen

Samenwerking met scholen

Zowel het CLB als de school streven naar het welzijn van leerlingen. Wat is het verschil dan? De school focust op onderwijs, wij zijn gespecialiseerd in hulpverlening.

Verschillende zorgfasen

Leerlingen op school

Fase 0 - Brede basiszorg

Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

Jongen op school

Fase 1 - Verhoogde zorg

Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.

CLB team

Fase 2 – Uitbreiding van zorg

Wanneer deze extra zorg op school niet voldoende is, kan het zorgteam vragen aan de leerling en zijn ouders om samen te werken met het CLB. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft en geeft hiervoor advies aan leerling, ouders en school.

Aangepast curriculum

Fase 3 – Individueel aangepast curriculum

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen (gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen). Het CLB gaat samen met de leerling, zijn ouders en de school na wat de mogelijkheden zijn.